Nasze cele

Rozpowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz o funkcjonowaniu ekosystemu leśnego i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Ukazanie lasu jako atrakcyjnego miejsca spędzania czasu dla wszystkich mieszkańców Warszawy.

Kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności za otaczającą przyrodę.

Wydarzenia